Nhảy đến nội dung
x

Chương trình đào tạo

Chuyên ngành đào tạo

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tổ chức đào tạo chương trình đại học theo hướng luân chuyển campus, trong đó 2 năm đầu sinh viên học tại Phân hiệu Khánh Hòa hoặc Cơ sở Bảo Lộc theo Chương trình đại học tiêu chuẩn.

Chương trình do đội ngũ giảng viên từ cơ sở TP.HCM trực tiếp giảng dạy. Sinh viên được hưởng các chính sách ưu đãi về ký túc xá tại cơ sở. Sau khi kết thúc 2 năm đầu tại Phân hiệu Khánh Hòa hoặc Cơ sở Bảo Lộc, sinh viên sẽ được chuyển về Cơ sở chính TP.HCM để tiếp tục hoàn thành chương trình đại học.

Chương trình đào tạo đại học tại TDTU được xây dựng theo tiêu chuẩn và tham khảo các chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất thế giới đánh giá theo xếp hạng của QS và THE (gọi là Chương trình TOP 100). Chương trình Top 100 giúp sinh viên năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới, có hệ thống tài liệu học tập và tham khảo bằng tiếng Anh đầy đủ. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho sinh viên viên để chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

 

Chương trình tiêu chuẩn 2 năm đầu học tại TDTU Bảo Lộc

 

Khóa đào tạo

Học kỳ quân đội

Học kỳ quân đội

Các lớp ngắn hạn

Các lớp ngắn hạn

Thông tin học vụ

Kế hoạch năm học và các mốc thời gian quan trọng

Các qui định và thủ tục học vụ cho từng hệ đào tạo

Hướng dẫn thủ tục học vụ, thông tin và hỗ trợ sinh viên

Thông tin cần biết

Góc học tập

Góc học tập

Thông tin Ký túc xá

Thông tin Ký túc xá

Hồ sơ, biểu mẫu

Hồ sơ, biểu mẫu