Nhảy đến nội dung
x

Học phí - học bổng 2023

I. Chính sách học phí

1.1. Học phí trung bình theo khối ngành đào tạo (ngoại trừ Việt Nam học - chuyên ngành Việt ngữ học)

ĐVT: đồng/năm

Khối ngành

Tên ngành

Học phí trung bình

Khối ngành 1

Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang

28.800.000

Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử

Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Kỹ thuật hóa học, Công nghệ sinh học

Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Quy hoạch vùng và đô thị, Quản lý xây dựng

Công nghệ kỹ thuật môi trường, Khoa học môi trường, Bảo hộ lao động

Khối ngành 2:

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc

24.600.000

Kế toán

Xã hội học, Công tác xã hội, Việt Nam học - chuyên ngành Du lịch và Lữ hành, Việt Nam học - chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch

Toán ứng dụng, Thống kê

Quản lý thể dục thể thao – CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện; CN Golf

Marketing, Quản trị kinh doanh - CN Quản trị Nhà hàng-Khách sạn, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh - CN Quản trị nguồn nhân lực

Quan hệ lao động - CN Quản lý quan hệ lao động, CN Hành vi tổ chức

Tài chính - Ngân hàng

Luật

Ngành khác

Dược học

55.200.000

1.2. Học phí ngành ngành Việt Nam học chuyên ngành Việt ngữ học và Văn hóa, xã hội Việt Nam: 45.600.000 đồng/năm

1.3. Mức học phí tạm thu các khối ngành của chương trình tiêu chuẩn khi nhập học năm 2023

  • Khối ngành 1: 14.520.000 đồng
  • Khối ngành 2: 12.700.000 đồng
  • Ngành Dược: 27.600.000 đồng
  • Ngành Việt ngữ học: 22.800.000 đồng

Lưu ý:

- Dựa trên đơn giá học phí theo môn học và tổng số môn học của sinh viên trong học kỳ 1 năm học 2023-2024, Nhà Trường sẽ kết chuyển phần chênh lệch học phí (thừa hoặc thiếu) sang học kỳ tiếp theo của năm học 2023-2024.

- Khi Chính phủ có quyết định chính thức về việc điều chỉnh học phí năm học 2023-2024, Nhà Trường sẽ thực hiện theo quy định.

II. Chính sách học bổng (xem tại đây)

Tham khảo chính sách học phí - học bổng năm 2022 (tại đây)