Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG – CƠ SỞ BẢO LỘC

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Thông tin nhân sự

Thông tin nhân sự

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

Cơ sở vật chất - Thư viện

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất của Cơ sở Bảo Lộc được đầu tư nhằm mục đích mang tới một môi trường học tập, giảng dạy, nghiên cứu, làm việc và cũng như vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất,... tốt nhất cho sinh viên, giảng viên, cán bộ viên chức.

Thư viện

Thư viện

Thư viện TDTU Cơ sở Bảo Lộc cung cấp các hỗ trợ quan trọng về nguồn tài nguyên, không gian học tập chung với với đầy đủ các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ nhu cầu học tập cá nhân, học tập nhóm, giảng dạy, nghiên cứu, giải trí và thư giãn.

Ký túc xá

Ký túc xá

Ký túc xá TDTU Cơ sở Bảo Lộc cung cấp các hỗ trợ quan trọng về nguồn tài nguyên, không gian học tập chung với với đầy đủ các trang thiết bị chuyên dụng phục vụ nhu cầu học tập cá nhân, học tập nhóm, giảng dạy, nghiên cứu, giải trí và thư giãn.