Nhảy đến nội dung
x

QTKD - CN QT Nhà hàng - Khách sạn

1. Giới thiệu ngành

 • Khoa giảng dạy: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
 • Thời gian: 4 NĂM
 • Trình độ: ĐẠI HỌC
 • Chương trình: TIÊU CHUẨN (DẠY-HỌC TIẾNG VIỆT)
 • Mã ngành: B7340101N

Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế giúp sinh viên tự tin, thích nghi cao trong môi trường làm việc hội nhập và năng động ngày nay. Sinh viên được thực hành nghiệp vụ tại các phòng mô phỏng nhà hàng, khách sạn hiện đại đầy đủ tiện nghi ngay tại Trường cũng như tại các nhà hàng khách sạn lớn ở những thành phố du lịch nổi tiếng. Sinh viên được trang bị kiến thức, song song với những năng lực căn bản và chuyên sâu về thực hành, phương pháp xử lý tình huống và ra quyết định, kỹ thuật quản trị, kỹ năng nghề nghiệp trong kinh doanh nói riêng và trong kinh tế nói chung.

Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành nhà hàng khách sạn), sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

 • Kỹ năng tin học : Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc;
 • Kỹ năng ngoại ngữ: IELTS 5.0 (các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương)
 • Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp; Phương pháp học tập hiệu quả; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng viết và trình bày; Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng đàm phán thương lượng trong kinh doanh quốc tế.
 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp:
 • Hiểu biết xu hướng, tình hình phát triển và nhu cầu của ngành Nhà hàng – Khách sạn tại Việt Nam và thế giới;
 • Có kiến thức vững chắc và thực hiện thành thạo các quy trình phục vụ khách;
 • Xây dựng quy trình làm việc của từng bộ phận;
 • Có kiến thức về hoạt động marketing, quản lý doanh thu, quản trị nguồn nhân lực trong nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh lưu trú khác;
 • Có kiến thức và sử dụng thành thạo các trang thiết bị, các phần mềm chuyên dụng được sử dung trong ngành NHKS, ví dụ Opera (PMS), Micros (POS);
 • Hoạch định và lập kế hoạch kinh doanh của một khách sạn, nhà hàng và các khu vui chơi, giải trí;
 • Quản lý và điều hành hoạt động hằng ngày của khách sạn, nhà hàng và các khu vui chơi, giải trí;
 • Áp dụng được những kỹ năng phân tích và đánh giá môi trường kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các khu vui chơi, giải trí;
 • Phân tích và dự đoán được xu hướng và yêu cầu của từng nhóm đối tượng khách khác nhau;
 • Khả năng nhận biết vấn đề, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kinh tế nói chung và ngành Nhà hàng – Khách sạn nói riêng.

2. Triển vọng nghề nghiệp

Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh  (Cử nhân Nhà hàng - Khách sạn), sinh viên có cơ hội được nhận vào các vị trí tuyển dụng như:

 • Quản lý cấp trung tại các phòng ban, bộ phận của các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp kinh doanh Nhà hàng – Khách sạn, Resort, khu vui chơi giải trí; 
 • Chuyên viên trong lĩnh vực marketing, bán hàng, tổ chức sự kiện, PR trong các tập đoàn khách sạn, chuỗi nhà hàng, khu vui chơi,…
 • Khởi nghiệp thương hiệu kinh doanh riêng của mình.

3. Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.
>> CĐR 2015 ; CĐR 2018

4. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học.

Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan chủ yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.

STT Khối kiến thức Số tín chỉ Chi tiết các môn học/học phần
1 Kiến thức giáo dục đại cương:  38 tín chỉ
1.1 Môn lý luận chính trị, pháp luật 12 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng sản Việt Nam, Pháp luật đại cương.
1.2 Tiếng Anh 15 Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3
Lưu ý:
SV không đạt đầu vào Chương trình Tiếng Anh phải học thêm các phần Tiếng Anh bổ sung tùy năng lực, gồm có Tiếng Anh dự bị 1, 2, 3
SV phải đạt được chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo quy định
1.3 Cơ sở tin học 4 Cơ sở tin học 1, cơ sở tin học 2 và dự thi chứng chỉ MOS về MS.Word, Excel
1.4 Khoa học tự nhiên 3 Toán kinh tế
1.5 Kỹ năng hỗ trợ 4 Phương pháp học đại học, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phát triển bền vững: xác định chính mình và xác định mục tiêu cuộc đời.
1.6 Giáo dục thể chất   Bơi lội và 04 tín chỉ tự chọn về Giáo dục thể chất trong 15 môn GDTC
1.7 Giáo dục quốc phòng   Gồm 03 học phần GDQP
2 Kiến thức giáo dục chuyên ngành: 91 tín chỉ
2.1 Kiến thức cơ sở 27 Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Luật công ty, Nguyên lý Marketing, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý kế toán, Kinh tế vi mô, Thống kê trong kinh doanh và kinh tế, Thương mại điện tử, Nguyên lý quản trị.
2.2 Kiến thức ngành 54  
  Các môn chung và môn bắt buộc 31 Hành vi khách hàng, Chuyên đề định hướng nghề nghiệp Nhà hàng – khách sạn, Quản trị tài chính, Đàm phán thương lượng trong kinh doanh, Quản trị tiền sảnh, Nghiệp vụ ẩm thực, Nghiệp vụ buồng phòng, Luật hợp đồng và luật du lịch, Marketing Nhà hàng – Khách sạn, Nghiệp vụ Lễ tân, Quản trị văn phòng, Đạo đức kinh doanh trong môi trường toàn cầu.
Các môn học tự chọn 23 Các chuyên đề trong kinh doanh Nhà hàng – khách sạn, Quản trị nguồn nhân lực Nhà hàng – khách sạn, Quản trị ẩm thực, Quản trị buồn phòng, Quản trị chất lượng dịch vụ Nhà hàng – khách sạn.
Nhóm tự chọn 1: Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing tích hợp.
Nhóm tự chọn 2: Quản trị MICE, Quản trị bán hàng.
Nhóm tự chọn 3: Quản trị thương hiệu, Quản trị resort và khu vui chơi giải trí.
2.3 Tập sự nghề nghiệp 2 - SV thực hiện từ 2- 4 tháng làm việc tập sự tại doanh nghiệp như một nhân viên.
- Thi kỳ thi kỹ năng thực hành chuyên môn.
2.4 Khóa luận tốt nghiệp/ Môn học thay thế khóa luận tốt nghiệp 8 SV làm khóa luận hoặc tham gia học các môn thay thế tốt nghiệp.
Nhóm tự chọn chuyên ngành:  Quản lý sự thay đổi, Ứng dụng phân tích dữ liệu lớn trong quản lý, Khởi nghiệp.