Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh 2021

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH CHI TIẾT TẠI TDTU CƠ SỞ BẢO LỘC

Tên trường: Đại học Tôn Đức Thắng – Cơ sở Bảo Lộc

Mã trường: DTT

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tuân, P. Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

Phương án tuyển sinh Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Bảo Lộc 2021 như sau:

Nhà trường triển khai tuyển sinh đại học năm 2021 theo 04 phương thức:

 • Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT
 • Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021
 • Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU
 • Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT

PHƯƠNG THỨC 1: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP BẬC THPT

1. ĐỢT 1: DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT ĐÃ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TDTU

 • Xét tuyển theo kết quả học tập của 05 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT trong năm 2021 tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ (gọi tắt trường THPT ký kết).

Đối với chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và chương trình học 2 năm tại cơ sở: Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển.

 • Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: dự kiến từ 05/04 – 25/05/2021
 • Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: từ 15/4 - 29/5/2021
 • Chi tiết về quy định xét tuyển theo kết quả học tập 05 Học kỳ đợt 1 (xem chi tiết)
 • Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo kết quả học tập 05 học kỳ dành cho trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU năm 2021 (xem chi tiết)
 • Danh mục các Trường THPT ký kết năm 2021 (xem tại đây).
 • Danh mục trường chuyên/năng khiếu (xem tại đây), trường trọng điểm (xem tại đây)
 • Hướng dẫn đăng ký xét tuyển 05 Học kỳ đợt 1 (xem tại đây)

2. ĐỢT 2: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC

 • Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước. 

Đối với chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và chương trình học 2 năm tại cơ sở, Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển;

 • Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: dự kiến từ 01/06 – 10/07/2021
 • Chi tiết về quy định xét tuyển theo kết quả học tập 06 Học kỳ đợt 2 (xem chi tiết)
 • Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo kết quả học tập 06 học kỳ dành cho tất cả các trường THPT đợt 2 (xem chi tiết)
 • Danh mục các Trường THPT ký kết năm 2021 (xem tại đây)
 • Danh mục trường chuyên/năng khiếu (xem tại đây), trường trọng điểm (xem tại đây)
 • Hướng dẫn đăng ký xét tuyển 06 Học kỳ đợt 2 (xem tại đây)

3. ĐỢT 3: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH, CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ.

 • Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước đăng ký xét tuyển vào chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở.

Đối với chương trình học 2 năm tại cơ sở, điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển

 • Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: dự kiến từ 19/07 - 23/08/2021
 • Chi tiết về quy định xét tuyển theo kết quả học tập 06 Học kỳ đợt 3 (xem chi tiết)
 • Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét theo kết quả học tập 06 học kỳ dành cho tất cả các trường THPT đợt 3 (xem chi tiết)
 • Danh mục các Trường THPT ký kết năm 2021 (xem tại đây)
 • Danh mục trường chuyên/năng khiếu (xem tại đây), trường trọng điểm (xem tại đây)
 • Hướng dẫn đăng ký xét tuyển 06 Học kỳ đợt 3 (xem tại đây)

PHƯƠNG THỨC 2: XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

 • Bảng danh mục ngành, tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2021 (xem chi tiết)
 • Hướng dẫn đăng ký xét tuyển theo kết quả thi THPT 2021 (xem chi tiết)

PHƯƠNG THỨC 3: ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA TDTU

TDTU ưu tiên xét tuyển các đối tượng sau:

1. Đối tượng 1: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM.

 • Đợt 1 (dự kiến 05/04 – 25/05/2021): Thí sinh các trường chuyên và một số trường trọng điểm tại TPHCM đã ký kết với TDTU hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 05HK:

+ Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 - đợt 1 (xem chi tiết)

+ Danh sách các trường THPT được ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 (xem chi tiết)

Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 5HK THM hay ĐXT 5HK TBHK từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 5HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn.

+ Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 05 HK dành cho đối tượng 1 – đợt 1 (xem tại đây)

 • Đợt 2 (dự kiến 01/06 – 10/07/2021): Thí sinh các trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TPHCM hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 06HK.

+ Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 - đợt 2 (xem chi tiết)

+ Danh sách các trường THPT được ưu tiên xét tuyển đối tượng 1 (xem chi tiết)

Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 6HK THM hay ĐXT 6HK TBHK từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 6HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn.

+ Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 06 HK dành cho đối tượng 1 – đợt 2 (xem tại đây)

2. Đối tượng 2: Thí sinh đạt một trong các thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố năm 2021, đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12.

 • Quy định chia môn/lĩnh vực đạt giải theo ngành (xem chi tiết)
 • Thí sinh thuộc đối tượng 2, hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 được cộng điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi đạt được theo quy định sau:

Thành tích học sinh giỏi

Điểm cộng ưu tiên

 (Được cộng trực tiếp vào điểm xét tuyển)

2.1. Học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2021

 

-         Giải nhất

4,0

-         Giải nhì

3,5

-         Giải ba

3,0

-         Giải khuyến khích

2,5

2.2. Học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố năm 2021 hoặc học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 12.

 

-         Giải nhất

2,0

-         Giải nhì

1,5

-         Giải ba

1,0

-         Giải khuyến khích

0,5

2.3. Học sinh đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

 

-         Giải nhất

2,0

-         Giải nhì

1,5

-         Giải ba

1,0

-         Giải khuyến khích

0,5

2.4. Học sinh giỏi cả 3 năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 (xét theo 5HK); Học sinh giỏi cả 3 năm lớp 10, 11 và lớp 12 (xét theo 6HK)

0,5

Lưu ý:

-         Thí sinh có thành tích thuộc cả nội dung 2.1 và 2.2 chỉ được cộng một điểm cộng ưu tiên cao nhất

-         Điểm cộng mục 2.1, 2.2, 2.3 được xét cộng cho các ngành xét tuyển theo từng môn/lĩnh vực dự thi của thí sinh quy định trong phụ lục đính kèm (xem tại đây).

 

 • Đợt 1 (dự kiến 05/04 – 25/05/2021): dành cho thí sinh các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 05HK

+ Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển Đối tượng 2 – đợt 1 (xem tại đây)

+ Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 5HK THM2 hoặc ĐXT 5HK TBHK2  từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 5HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn.

 Điểm xét tuyển 5 học kỳ theo tổ hợp môn 2 (ĐXT 5HK THM2): là Tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển; cộng Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm này dùng để xét tuyển cho chương trình Tiêu chuẩn, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc.

ĐXT 5HK THM2 = ĐTB 5HK mh1 + ĐTB 5HK mh2 + ĐTB 5HK mh3 * 2 + Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

ĐXT 5HK TBHK2 = (ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10+ ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12) * 4/5 + Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Thang điểm xét tuyển là thang 40 điểm, làm tròn đến 02 chữ số thập phân;

Trong đó, α là Điểm ưu tiên theo trường THPT do TDTU qui định (trường chuyên/năng khiếu được cộng 2,0; trường trọng điểm được cộng 1,0);

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (quy về thang điểm 40) bằng 4/3 lần điểm ưu tiên theo qui định của Bộ GD&ĐT

+ Danh mục các Trường THPT ký kết năm 2021 (xem tại đây)

+ Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 05HK dành cho đối tượng 2 – đợt 1 (xem tại đây)

 • Đợt 2 (dự kiến 01/06 – 10/07/2021): dành cho thí sinh tất cả các trường THPT trên cả nước xét theo điểm 06HK

+ Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và ngưỡng điểm nộp hồ sơ ưu tiên xét tuyển đối tượng 2 – đợt 2 (xem tại đây)

+ Nguyên tắc ưu tiên xét tuyển: TDTU xét tuyển theo Điểm xét tuyển ĐXT 6HK THM2 hoặc ĐXT 6HK THM2   từ cao xuống thấp. Trường hợp có nhiều thí sinh có cùng mức Điểm xét tuyển, TDTU sẽ ưu tiên xét theo ĐTB 6HK-tiếng Anh từ cao xuống thấp đối với chương trình tiêu chuẩn.

Điểm xét tuyển 6 học kỳ theo tổ hợp môn 2 (ĐXT 6HK THM2): là Tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn theo Tổ hợp xét tuyển; cộng Điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi; cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng với điểm ưu tiên theo trường THPT và cộng Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có). Điểm này dùng để xét tuyển cho chương trình Tiêu chuẩn, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở Bảo Lộc.

ĐXT 6HK THM2 = ĐTB 6HK mh1 + ĐTB 6HK mh2 + ĐTB 6HK mh3 * 2 + Điểm ưu tiên thành tích học sinh giỏi + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

ĐXT 6HK TBHK2 = (ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10+ ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11
+ ĐTB HK1 L12 + ĐTB HK2 L12) * 2/3 + Điểm ưu tiên thành tích học sinh giỏi + α (nếu có) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Thang điểm xét tuyển là thang 40 điểm, làm tròn đến 02 chữ số thập phân;

Trong đó, α là Điểm ưu tiên theo trường THPT do TDTU qui định (trường chuyên/năng khiếu được cộng 2,0; trường trọng điểm được cộng 1,0);

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (quy về thang điểm 40) bằng 4/3 lần điểm ưu tiên theo qui định của Bộ GD&ĐT

+ Danh mục các Trường THPT ký kết năm 2021 (xem tại đây)

+ Hướng dẫn đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 06 HK dành cho đối tượng 2 – đợt 2 (xem tại đây)

PHƯƠNG THỨC 4: XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Lưu ý:

 1. a) Tùy theo tình hình thực tế (số lượng hồ sơ dự tuyển theo từng phương thức trong các phương thức xét tuyển), Nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức, hoặc chỉ tiêu các ngành trong cùng nhóm ngành, công bố kết quả trúng tuyển cho từng phương thức để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.
 2. b) Thí sinh được công bố trúng tuyển ở phương thức 1 và phương thức 3 chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức khi đã có Bằng (hoặc quyết định) tốt nghiệp THPT hợp lệ.
 3. c) Các mốc thời gian trong thông báo chỉ đang dự kiến. Tùy vào tình hình thực tế và kế hoạch của Bộ GD&ĐT, nhà trường sẽ điều chỉnh các mốc thời gian trên cho phù hợp.

THỦ TỤC NHẬP HỌC DÀNH CHO XÉT TUYỂN HỌC BẠ ĐỢT 1:

1. Điều kiện trúng tuyển và xác nhận trúng tuyển học bạ đợt 1 nhập học:

Thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển được xét đủ điều kiện trúng tuyển khi:

- Được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021;

- Từ ngày 31/07/2021 đến 01/08/2021, thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển đăng nhập vào website: https://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp để “Xác nhận nguyện vọng nhập học” nếu thí sinh có nguyện vọng nhập học vào TDTU.

- Từ ngày 03/08/2021 đến 17h00 ngày 07/08/2021, Thí sinh đã xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, bản chính học bạ THPT (để đối chiếu), bản photo (có chứng thực) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời để xác nhận và các hồ sơ khác theo yêu cầu để làm thủ tục nhập học.

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ xác minh kết quả học tập THPT khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả học tập không đúng với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển, thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

- Trường Đại học Tôn Đức Thắng sẽ xác minh các hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả xác minh hồ sơ minh chứng không đủ điều kiện để được hưởng chế độ ưu tiên tuyển sinh dẫn đến thay đổi kết quả trúng tuyển thì TDTU sẽ từ chối tiếp nhận thí sinh nhập học.

- Thí sinh KHÔNG “Xác nhận nguyện vọng nhập học” trực tuyến; hoặc đã xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến nhưng không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 để xác nhận nhập học trong thời gian quy định xem như từ chối nhập học vào TDTU. Nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh.

2. Nhận Thư mời nhập học:

- Thí sinh nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 và bản photo (có chứng thực) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đại học (A0005), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh.

- Thí sinh nhận Thư mời nhập học khi nộptrực tiếp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 và bản photo (có chứng thực) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Trường.

- Thí sinh đến làm thủ tục nhập học sẽ nhận Thư mời nhập học nếu thí sinh nộp qua đường bưu điện bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 và bản photo (có chứng thực) Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

3. Thời gian làm thủ tục nhập học:

- Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 07/08/2021 Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (cơ sở Quận 7) hoặc tại các cơ sở Nha Trang, Bảo Lộc của Trường.

- Thủ tục nhập học: thí sinh xem trên website https://admission.tdtu.edu.vn hoặc truy cập Thủ tục nhập học 2021 từ ngày 30/07/2021 hoặc xem thông tin mặt sau Thư mời nhập học.

Lưu ý:Trong trường hợp kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GD&ĐT bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, nhà trường sẽ có thông báo điều chỉnh các mốc thời gian xác nhận và làm thủ tục nhập học cho phù hợp.

Nếu có thắc mắc thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 19002024.