Nhảy đến nội dung
x

Ngôn ngữ Anh

1. Giới thiệu ngành

 •  Khoa giảng dạy: KHOA NGOẠI NGỮ
 • Thời gian: 4 NĂM
 • Trình độ: ĐẠI HỌC
 • Chương trình: TIÊU CHUẨN
 • Mã ngành B7220201

Tiếng Anh có một vai trò quan trong trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa. Tiếng Anh là ngôn ngữ giúp kết nối toàn cầu trong hợp tác và đâu tư ở mọi lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh doanh, thương mại, công nghệ, du lịch, v.v. Do vậy, sứ mệnh của Khoa Ngoại Ngữ là trang bị cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh kiến thức chuyên môn, ngôn ngữ, văn hóa Anh, Mỹ, kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh cũng như các kỹ năng mềm để sinh viên có thể cạnh tranh trong thị trường việc làm quốc tế.

Khoa Ngoại Ngữ hiện đang đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh với 2 định hướng Sư phạm và Thương Mại. Được trang bị toàn diện về cả kiến thức chuyên môn, ngôn ngữ và văn hóa Anh, Mỹ lẫn các kỹ năng tiếng Anh; được bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và tác phong chuyên nghiệp, sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh có thể tự tin làm việc trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề ở môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

 - Kỹ năng tin học: Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc.
 - Kỹ năng ngoại ngữ: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương C1 theo khung tham chiếu Châu Âu về năng lực ngôn ngữ.
 - Đạt chuẩn ngoại ngữ 2 Tiếng Trung / Pháp tương đương trình độ A.
 - Kỹ năng mềm:

 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm, có khả năng thu thập thông tin cần thiết phục vụ cho công việc, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành tư duy sáng tạo.
 • Có kỹ năng tốt trong giao tiếp xã hội cần thiết, kỹ năng thuyết trình, tìm thông tin cần thiết trong những lĩnh vực làm việc khác nhau.
 • Có khả năng làm việc độc lập trong các lĩnh vực Thương mại, Ngôn ngữ văn hóa, Du lịch.
 • Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập ở các bậc đào tạo cao hơn.

 - Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp:

 • Đạt được các kiến thức cơ bản về sư phạm học, tâm lý học, giáo dục học,   phương pháp giảng dạy tiếng Anh (định hướng Sư phạm)
 • Đạt kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, giao tiếp, soạn thảo văn bản trong lĩnh vực thương mại (định hướng Thương mại).
 • Đạt được các kiến thức về ngôn ngữ, dịch thuật, văn hóa và văn học Anh-Mỹ.

2. Triển vọng nghề nghiệp
Từ năm 2017, 100% sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh đều có việc làm hoặc tiếp tục học lên cao trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp

Tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên thường làm việc tại các vị trí như:

 • Nhân viên văn phòng các cơ quan, công ty, xí nghiệp trong và ngoài nước;
 • Phiên dịch viên, cộng tác viên các trung tâm dịch thuật, văn phòng công chứng;
 • Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều phối du lịch;
 • Giáo viên tại các trung tâm ngoại ngữ; các Trường THPT, THCS, Tiểu học…
 • Nhân viên các văn phòng tư vấn, hợp tác quốc tế;
 • Điều phối viên.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh:

 • Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ ở các bậc cao hơn: thạc sĩ, tiến sĩ ngành Giảng dạy Tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng
 • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực công tác.

3. Mục tiêu chương trình

STT Miêu tả mục tiêu chương trình
1 Sinh viên tốt nghiệp được cung cấp nền tảng kiến thức và kỹ năng mềm để chuẩn bị cho nghề nghiệp trong các cơ sở giáo dục và các ngành khác có liên quan đến trình độ tiếng Anh (giáo viên tiếng Anh, phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên văn phòng, v.v.).
2 Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia vào các hoạt động nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan, đặc biệt là trong các lĩnh vực nghiên cứu tiếng Anh và giảng dạy tiếng Anh.
3 Sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị đầy đủ phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, lịch sự, sáng tạo, trách nhiệm, tận tụy trong công tác và đời sống xã hội.

4. Kết quả học tập mong đợi

Vào cuối chương trình học, sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

STT Miêu tả kết quả học tập mong đợi
1 Vận dụng kiến thức chủ nghĩa Mác - Lê-nin, pháp luật cơ bản và giáo dục quốc phòng toàn dân vào cuộc sống.
2 Áp dụng các kỹ năng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục và nghề nghiệp trong tương lai.
3 Có trình độ tiếng Anh (tương đương IELTS 6.5) và khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ thứ hai.
4 Có kiến thức về ngôn ngữ học và các lĩnh vực khác liên quan đến tiếng Anh như văn hóa, văn học và dịch thuật.
5 Sử dụng các kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc và cuộc sống thực như kỹ năng học tập, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng máy tính (MOS 750) và kỹ năng phát triển nghề nghiệp.
6 Thể hiện tính tự giác, trách nhiệm cá nhân và xã hội thông qua sự cảm thụ sự văn hóa, có sức khỏe thể chất, đam mê và động lực cho việc học tập và theo đuổi sự nghiệp.
7 Vận dụng lý thuyết tâm lý học sư phạm và phương pháp luận dạy học trong việc tổ chức các hoạt động học tập, dạy học và kiểm tra đánh giá. (Giảng dạy tiếng Anh - ELT)
8 Áp dụng kiến thức và kỹ năng kinh doanh trong môi trường làm việc có liên quan đến năng lực tiếng Anh. (Tiếng Anh thương mại)

5. Cấu trúc chương trình

Nội dung Số tín chỉ
  Tổng cộng Bắt buộc Tự chọn
Kiến thức cơ sở 39 39 0
Khoa học chính trị 11 11 0
Khoa học xã hội 4 4 0
Khoa học tự nhiên 4 4 0
Ngoại ngữ hai 15 15 0
Thái độ sống/ Kỹ năng mềm 5 5 0
Kiến thức chuyên ngành 102 86 16
Kiến thức chuyên ngành 50 50 0
Kiến thức nền tảng 45 36 9
Kiến thức chuyên môn 7 0 7