Nhảy đến nội dung
x

Việt Nam học - Chuyên ngành Quản lý du lịch

1. Giới thiệu ngành

 • Khoa giảng dạy: KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
 • Thời gian: 4 NĂM
 • Trình độ: ĐẠI HỌC
 • Chương trình: TIÊU CHUẨN (DẠY -  HỌC TIẾNG VIỆT)
 • Mã ngành: B7310630Q

Chương trình đào tạo cử nhân Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình học tiên tiến về quản lý du lịch của Trường Hong Kong Polytechnic University (Top 100 Trường đại học thế giới). Chương trình có nhiều môn học mới, hiện đại, phù hợp với sự phát triển của xã hội và đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế; trang bị những kiến thức chuyên sâu về cách thức quản lý du lịch, hoạch định kế hoạch và thực hiện các dịch vụ du lịch. Qua đó, giúp sinh viên vững vàng về kiến thức, thành thạo về kỹ năng, tự tin với môi trường kinh doanh trong nước cũng như trong môi trường đa văn hóa.

Tốt nghiệp ngành Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch, người học đạt được: 

 • Biết, hiểu, phân tích được những kiến thức trong hoạt động nghiên cứu, tổ chức, quản lý, điều hành, kinh doanh du lịch.
 • Phân tích, đánh giá, vận dụng được những kiến thức chuyên ngành của khoa học quản lý trong kinh doanh du lịch, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh điểm đến du lịch và công nghệ giải trí du lịch.
 • Có khả năng khai thác sản phẩm du lịch, tổ chức quản lý trong hoạt động du lịch.
 • Hiểu, phân tích, đánh giá được các vấn đề, giá trị, xu hướng của du lịch trong thời kì mới và bối cảnh kinh tế toàn cầu.
 • Có khả năng vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm vào công việc như: làm việc nhóm, giao tiếp du lịch, tổ chức sự kiện…
 • Trình độ ngoại ngữ: IELTS ≥ 5.0 (hoặc các chứng chỉ quốc tế khác tương đương)
 • Trình độ tin học: Chứng chỉ MOS quốc tế ≥ 750

2. Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên ra trường có thể làm việc:

 • Nhân viên tại các bộ phận kinh doanh, marketing, quản lý tại các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, điểm vui chơi tham quan du lịch;
 • Chuyên gia tư vấn về hoạch định chiến lược kinh doanh, khai thác, xây dựng và cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch;
 • Làm việc tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt Nam; 
 • Hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên tại điểm,;
 • Chuyên viên phụ trách các bộ phận: lữ hành, xúc tiến quảng bá du lịch, hợp tác quốc tế và bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch ở các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch (Tổng cục du lịch, Sở/phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch);
 • Làm việc tại cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện, văn phòng thương mại, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong và ngoài nước Việt Nam; 
 • Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về quản lý du lịch;
 • Tự tạo lập doanh nghiệp lữ hành mới với quy mô nhỏ. 

3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra (CĐR) là khởi điểm của quy trình thiết kế chương trình đào tạo và được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phản ánh tầm nhìn, sứ mạng của trường, khoa và phù hợp với mục tiêu đào tạo, nhu cầu của các bên liên quan.

Chuẩn đầu ra sẽ được cụ thể hóa theo nguyên tắc “tương thích có định hướng” vào các môn học từng bước giúp người học đạt được những trình độ & năng lực chuyên môn về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Nội dung chương trình còn tăng cường hoạt động học nhóm, rèn luyện thói quen chủ động học tập, tư duy sáng tạo cho người học để luôn chủ động và sẵn sàng cho những cơ hội phát triển.

Chuẩn đầu ra được Trường cam kết với người học, xã hội và công bố công khai trên Website.
>> CĐR 2015, CĐR 2018

4. Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo là khung hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập; để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức, đạt được năng lực cần thiết theo chuẩn đầu ra đã công bố tương ứng với trình độ đại học. Chương trình đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng được xây dựng theo hướng tương thích với chương trình của TOP 100 đại học tốt nhất Thế giới đánh giá theo Bảng xếp hạng của QS và THE nhưng có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam và mục tiêu đào tạo của Đại học Tôn Đức Thắng.

Định kỳ, nhà trường tiến hành rà soát, đánh giá chương trình đào tạo nhằm đảm bảo người học đáp ứng các yêu cầu của xã hội về chuyên môn sau khi ra trường cũng như cập nhật những thay đổi về công nghệ, phương thức kinh doanh mới.... Quá trình này có sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trọng yếu bao gồm: nhà khoa học, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, và giảng viên. Chương trình TOP 100 được nhà trường đưa vào giảng dạy từ năm 2015 nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động và xu hướng hội nhập toàn cầu; giúp người học năng động, tự học nhiều hơn; tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới.

Chương trình đào tạo được công bố cho người học qua cổng thông tin sinh viên và công khai trên website.
>> CTĐT trước 2015,  CTĐT 2015, CTĐT 2018