Nhảy đến nội dung
x

Trường Đại học Tôn Đức Thắng và UBND tỉnh Quảng Ngãi ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2027

Ngày 17/7/2023, Đoàn công tác Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) do TS. Trần Trọng Đạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn, cùng Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Trường đã có buổi làm việc tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi để trao đổi, thảo luận, thống nhất và ký kết nội dung và công tác tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.

Buổi làm việc do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn chủ trì, cùng Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Tỉnh Đoàn; Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Văn phòng UBND Tỉnh.

Sau khi trao đổi, thảo luận, hai bên đã tiến hành Ký kết ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Trường Đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2023-2027.

Việc ký kết kế hoạch triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và TDTU trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ nay đến năm 2027.

Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả Biên bản hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương mại giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và TDTU.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

TS. Trần Trọng Đạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng TDTU
phát biểu tại buổi làm việc.

Hai bên trao kế hoạch triển khai thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2023-2027.

Hai bên trao quà kỷ niệm.