Nhảy đến nội dung
x

Trường Đại học Tôn Đức Thắng triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho người học

Ngày 27/8/2021, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã có thông báo về chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tại trường nhằm giảm bớt khó khăn cho người học.

Thông báo nêu rõ: tất cả sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập tại trường đã đăng ký môn học/chương trình học thành công và tham gia học trong học kỳ I năm học 2021-2022. Mức hỗ trợ là 5% học phí học kỳ I, giảm trực tiếp khi người học thực hiện đóng học phí theo thông báo. Xem thông báo hỗ trợ học phí tại đây.

Đây là một trong những chính sách hỗ trợ sinh viên của TDTU trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài như hiện nay. Trong năm học 2021-2022, ngoài những chương trình học bổng truyền thống dành cho người học, TDTU cũng sẽ bổ sung thêm nhiều suất học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chi tiết về đối tượng và điều kiện xét học bổng sẽ được thông báo trên cổng thông tin sinh viên.

Sinh viên TDTU tại vườn thí nghiệm