Nhảy đến nội dung
x

Hội nghị đại biểu giảng viên, viên chức, người lao động Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm học 2022-2023

Sáng ngày 3/12/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Hội nghị đại biểu giảng viên, viên chức, người lao động năm học 2022-2023.

Tham dự Hội nghị có ông Lê Anh Tuấn - Phó Ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh; ThS. Nguyễn Huy Cận - Chủ tịch Hội khuyến học TP. Hồ Chí Minh, Thành viên Hội đồng trường; TS. Vũ Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Trần Trọng Đạo - Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; TS. Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng, cùng 196/203 đại biểu chính thức được triệu tập.

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2021-2022 và các báo cáo quan trọng khác; thông qua phương hướng, nội dung công tác năm học 2022-2023 và phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023. Nhà trường cũng đã tổ chức trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Nhà trường trong năm học qua.

Hội nghị cũng đã thông qua nghị quyết với sự nhất trí của toàn thể đại biểu tham dự, thể hiện ý chí và tinh thần đoàn kết cao của tập thể trong việc xây dựng và phát triển Đại học Tôn Đức Thắng ngày càng vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị.

PGS. TS. Phạm Thị Minh Lý - Thư ký Hội đồng trường trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng trường năm học 2021-2022.

TS. Võ Hoàng Duy trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và phương hướng, nội dung công tác năm học 2022.

Đại biểu phát biểu ý kiến ...

... và biểu quyết tại Hội nghị.

TS. Vũ Anh Đức trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

TS. Trần Trọng Đạo trao giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

TS. Võ Hoàng Duy trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

TS. Vũ Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nguồn: TDTU