Nhảy đến nội dung
x

Các chương trình hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên của Đại học Tôn Đức Thắng

 

Trước tình hình khó khăn của dịch bệnh, trên cơ sở cân đối các nguồn tài chính hiện có, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nhằm góp phần giúp người học vượt qua khó khăn.

Giảm học phí: Nhà trường giảm 5% học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho tất cả người học (sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh). Chính sách này áp dụng cho người học ở tất cả các chương trình: tiêu chuẩn, chất lượng cao, đại học bằng tiếng Anh và chương trình du học luân chuyển campus; sinh viên chương trình 4+1, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên bậc cao đẳng đã đăng ký môn học thành công và tham gia học tập trong học kỳ I năm học 2021-2022.

Hỗ trợ tài chính cho sinh viên khó khăn: Nhà trường cũng đồng thời triển khai các chương hỗ trợ tài chính cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của dịch dưới dạng học bổng vượt khó. Chương trình hỗ trợ này dành cho: sinh viên là bệnh nhân COVID-19 (F0) có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên có cha, mẹ bị mất việc do dịch bệnh, gia đình không có thu nhập hoặc bị giảm thu nhập; những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác, …

Giãn thời gian đóng học phí: Đồng thời với việc giảm học phí và hỗ trợ tài chính cho sinh viên khó khăn, nhà trường cũng sẽ giãn thời gian đóng học phí để giúp sinh viên thuận lợi trong việc chuẩn bị tiền học phí. Theo đó, sinh viên có thể hoãn đóng học phí của học kỳ III năm học 2020-2021 để đóng chung với học phí của học kỳ I năm học 2021-2022, thời gian đóng học phí học kỳ I năm 2021-2022 cũng sẽ kéo dài đến hết ngày 26/11/2021. Nếu trong thời hạn này, sinh viên vẫn còn khó khăn chưa thể hoàn thành nghĩa vụ học phí có thể xin gia hạn thêm theo hướng dẫn.

Hỗ trợ sinh viên nội trú: Nhà trường sẽ giảm 1 tháng phí ở ký túc xá cho sinh viên đã đóng phí nội trú cho học kỳ III năm học 2020-2021. Số tiền giảm sẽ được cấn trừ vào phí ở ký túc xá trong học kỳ kế tiếp hoặc hoàn trả lại trực tiếp cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên đang ở tại ký túc xá trong học kỳ III năm học 2020-2021 sẽ được tiếp tục ở nội trú miễn phí thêm nửa tháng kể từ ngày nhập học theo thông báo của trường.

Nhà trường dành tổng ngân sách 30 tỷ đồng để hỗ trợ người học bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Nhà trường sẽ tiếp tục có các chương trình học bổng thường niên khác theo các quy định hiện hành của Trường đối với người học.

Trên tinh thần đồng hành cùng với người học vượt qua khó khăn, Nhà trường luôn tranh thủ mọi nguồn lực có thể để hỗ trợ sinh viên, không để sinh viên bị ảnh hưởng đến việc học vì lý do học phí.

Để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời, sinh viên cần liên hệ với các bộ phận chức năng như sau:

1. Các khoa chuyên môn (thông qua trợ lý công tác sinh viên)

2. Văn phòng tư vấn và hỗ trợ

- Email: tuvanhocduong@tdtu.edu.vn

- Điện thoại:  (028) 22 477 215

3. Phòng Công tác học sinh-sinh viên

- Email: studentaffairs@tdtu.edu.vn

- Điện thoại: (028) 377 55 054

4. Bộ phận học phí, Phòng Tài chính

- Email: tuition@tdtu.edu.vn

- Điện thoại: 0911 891 098 – 0915 149 232