Nhảy đến nội dung
x

Thông báo tiếp nhận sinh viên nội trú đợt 2

THÔNG BÁO
V/v Tiếp nhận sinh viên ở nội trú Ký túc xá Cơ sở Bảo Lộc năm học 2021-2022 đợt 2

Căn cứ vào kết quả xét tiếp nhận sinh viên nội trú ở Ký túc xá năm học 2021-2022; Căn cứ tờ trình số 17/2022/TTr-CSBL ngày 07/02/2022 về việc tiếp nhận sinh viên ở nội trú Ký túc xá Cơ sở Bảo Lộc năm học 2021-2022 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Cơ sở Bảo Lộc thông báo danh sách và thời gian tiếp nhận sinh viên ở nội trú Ký túc xá năm học 2021-2022 đợt 2.

==> Danh sách tiếp nhận

1.    Thời gian, địa điểm thu phí:

-    Thời gian đóng phí ở nội trú: từ ngày 07/03/2022 đến hết ngày 11/03/2022.
-    Địa điểm đóng phí: Phòng 1.006 – Nhà điều hành Cơ sở Bảo Lộc.

2.    Thời gian nhận phòng: Sau khi đóng phí, sinh viên liên hệ phòng trực Ký túc xá - Phòng 4.001 tòa KTX 1A ký hợp đồng nội trú, cam kết và nộp 01 ảnh thẻ kích cỡ 2x3 (ghi rõ mã số sinh viên và họ tên sau ảnh) để nhận phòng.

3.    Số tiền đóng phí Ký túc xá: 

Đóng phí KTX (từ 01/03/2022 – 15/06/2022): 250,000 x 3.5 tháng =           875,000 đ
             -      Phí hồ sơ:                                                                                           20,000 đ
             -      Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị):              300,000 đ  

                                                Tổng cộng :                                                           1,195,000 đ
    Sau ngày 11/03/2022, sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không đến làm thủ tục nộp phí ở nội trú sẽ bị xóa tên ra khỏi danh sách tiếp nhận.