Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Trần Thị Mỹ Hảo

MSSV 01701579
Ngành Ngôn ngữ Anh
Khóa 2017
Thành tích

- Đạt kết quả cao trong học tập - ĐTB : 8.36
- Học bổng Học tập Giỏi - Rèn luyện Tốt năm học 2017 - 2018

- Học bổng 1.000 điểm tuyệt đối cả 2 chứng chỉ MOS Word và MOS Excel 2010
- Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Trường