Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Nguyễn Mạnh Tiến

MSSV 01900479
Ngành Ngôn ngữ Anh
Khóa 2019
Thành tích Đạt kết quả cao trong học tập - ĐTB : 8.21
Học bổng Học lực Giỏi - Rèn luyện Xuất sắc năm học 2019 - 2020