Nhảy đến nội dung
x

Sinh viên Lê Uyên Phương

MSSV 01800944
Ngành Ngôn ngữ Anh
Khóa 2018
Thành tích Đạt kết quả cao trong học tập - ĐTB : 8.3
Năm học 2018 - 2019