Nhảy đến nội dung
x
 • Sinh viên Nguyễn Mạnh Tiến
  MSSV 01900479
  Ngành Ngôn ngữ Anh
  Khóa 2019
  Thành tích Đạt kết quả cao trong học tập - ĐTB : 8.21
  Học bổng Học lực Giỏi - Rèn luyện Xuất sắc năm học 2019 - 2020

   

 • Sinh viên Cao Thị Mỹ Hạnh
  MSSV 01800929
  Ngành Ngôn ngữ Anh
  Khóa 2018
  Thành tích Đạt kết quả cao trong học tập - ĐTB : 8.44
  Học bổng Học tập Giỏi - Rèn luyện Tốt năm học 2019 - 2020

   

 • Sinh viên Lê Uyên Phương
  sv-le-uyen-phuong-k22
  MSSV 01800944
  Ngành Ngôn ngữ Anh
  Khóa 2018
  Thành tích Đạt kết quả cao trong học tập - ĐTB : 8.3
  Năm học 2018 - 2019

   

 • Sinh viên Trần Thị Mỹ Hảo
  MSSV 01701579
  Ngành Ngôn ngữ Anh
  Khóa 2017
  Thành tích

  - Đạt kết quả cao trong học tập - ĐTB : 8.36
  - Học bổng Học tập Giỏi - Rèn luyện Tốt năm học 2017 - 2018

  - Học bổng 1.000 điểm tuyệt đối cả 2 chứng chỉ MOS Word và MOS Excel 2010
  - Có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Trường