Nhảy đến nội dung
x

Thông báo V/v đăng ký bổ sung kế hoạch học tập trong HK1/2022-2023

THÔNG BÁO

V/v đăng ký bổ sung kế hoạch học tập trong HK1/2022-2023 dành cho sinh viên khóa tuyển sinh 2020

 

Nhằm hỗ trợ sinh viên chưa đăng ký kế hoạch học tập hoặc có nhu cầu đăng ký bổ sung kế hoạch học tập HK1/2022-2023 , Phòng Đại học thông báo thời gian đăng ký kế hoạch học tập HK1/2022-2023  đợt bổ sung trên Hệ thống thông tin sinh viên dành cho sinh viên chương trình tiêu chuẩn khóa tuyển sinh 2020

1. Thời gian đăng ký: bổ sung từ 10h00 ngày 29/03/2022 đến 10h00 ngày 31/03/2022.

2. Các vấn đề cần lưu ý:

  • Đợt đăng ký bổ sung này sinh viên không được chỉnh sửa kế hoạch học tập trong đợt đăng ký trước. Sinh viên phải đăng ký kế hoạch học tập thì mới được đăng ký môn học.
  • Sinh viên xem kỹ chương trình đào tạo để xác định môn học cần đăng ký, tránh đăng ký trùng lại môn học đã đạt (nếu không có nhu cầu học cải thiện).
  • Sinh viên các lớp tiêu chuẩn bắt buộc phải đăng ký tiếp Tiếng Anh ở HK1/2022-2023 . Trừ trường hợp, Tiếng Anh cuối (Tiếng Anh 3) là điểm P thì sinh viên có thể không đăng ký tiếp Tiếng Anh.
  • Thời gian đăng ký môn học, sinh viên xem thông báo chi tiết trong cổng thông tin sinh viên từ ngày 12/04/2022.