Nhảy đến nội dung
x

Thông báo thời gian học online môn kỹ năng tự học - L00026 - nhóm 88 và môn kỹ năng 5S và Kaizen - L00020 - nhóm 88

Để được công nhận hoàn thành môn học, sinh viên phải hoàn thành đầy đủ các nội dung sau:

1. Học online trên hệ thống Elearning kỹ năng;

2. Tham gia đầy đủ các buổi học tại Hội trường hoặc buổi học Trực tuyến trên ứng dụng Zoom;

3. Hoàn thành báo cáo kết thúc môn học. 

Tổ bộ môn kỹ năng hướng dẫn Học online trên hệ thống Elearning kỹ năng chi tiết như sau:

Sinh viên truy cập vào Hệ thống theo đường link: http://elearning-ability tdtu.edu.vn/ (đăng nhập bằng tài khoản Hệ thống thông tin sinh viên), chọn khóa học “Kỹ năng tự học” hoặc "Kỹ năng 5S & Kaizen" nhấn vào thẻ “Học online và bắt đầu học. Sinh viên phải hoàn thành trên hệ thống Elearning của Tổ bộ môn kỹ năng 100% tiến độ học online và được công nhận Bạn đã hoàn thành khóa học này trong thời gian quy định để được tham gia buổi học tại Hội trường hoặc buổi học Trực tuyến trên ứng dụng Zoom.

- Thời gian học online của 02 môn: từ ngày 02/5/2022 đến hết ngày 08/5/2022.

Lưu ý khi học online trên hệ thống:

1. Hệ thống sẽ tự động mở và đóng trong khoảng thời gian đã thông báo ở trên. Sinh viên chủ động làm bài trước thời hạn để tránh việc không đủ thời gian hoàn thành các nội dung kiểm tra, quá tải lượt sinh viên truy cập. Vì quyền lợi sinh viên và đảm bảo sự công bằng, khách quan cho sinh viên, Tổ bộ môn kỹ năng sẽ không giải quyết những trường hợp sinh viên không hoàn thành học phần online trên hệ thống theo thời gian quy định. 

2. Bài học online sẽ có nhiều chương, cuối mỗi chương sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm, để đảm bảo yêu cầu môn học, sinh viên phải hoàn thành đủ các chương cho đến khi tiến độ hoàn thành là 100% và được công nhận “Bạn đã hoàn thành khóa học này”.

3. Sinh viên tham khảo hướng dẫn cách học online trên hệ thống elearning Kỹ năng qua video sau đây: https://youtu.be/aOPjoVsDbLo

  Lưu ý:  trong video là link hướng dẫn cách học của 1 môn học ví dụ để sinh viên tham khảo. Các môn học khác được tiến hành tương tự.

4. Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng gửi email về địa chỉ lifeskills@tdtu.edu.vn với tiêu đề email "Tên môn học_nhóm", nội dung email ghi rõ Họ tên, Mã số sinh viên, Tên môn học, Mã nhóm, Nội dung cần hỗ trợ để được giải đáp.