Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đăng ký môn học trong HK3/2021-2022 (HK hè)

Phòng đại học thông báo V/v đăng ký môn học trong HK 3/2021-2022 (HK HÈ/2021-2022) dành cho sinh viên các khóa tuyển sinh 2021 trở về trước. Chi tiết file đính kèm